Aquariumspeciaalzaak J. Hardeman

foto header

Disclaimer voor hardemanaquarium.nl
Siervishandel J. Hardeman (Kamer van Koophandel: 09066596), verleent u hierbij toegang tot hardemanaquarium.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Siervishandel J. Hardeman behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Siervishandel J. Hardeman spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Genoemde prijzen kunnen afwijken met de prijzen in onze winkel.
De op de Website aangeboden artikelen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze artikelen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Siervishandel J. Hardeman.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Siervishandel J. Hardeman.
Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Siervishandel J. Hardeman nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Siervishandel J. Hardeman.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Siervishandel J. Hardeman, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.